Londonbus. Fabrikat Guy Arab II årgang 1945.
Motor femcylindret Gardner 5LW.

Bussen fremstår særdeles slidt af tidens tand, men under rustpletter og ælde synes alligevel en vis elegance.
Bussen måtte oprindelig køre med 54 personer. 26 personer i kabinen og 28 på det åbne øverste dæk.
Dobbeltdækkerbussen har kørt i den sydøstlige del af England for busselskabet Southdown Motor Services.

Bussen har i sit tidligere liv tjent både som lukket top og ved en ombygning i 1959 fik bussen skåret taget af.
Den britiske karriere sluttede omkring midten af 1960’erne.

Dobbeltdækkerbussen blev siden solgt til Turistforeningen for Maribo og Omegn.

Bussens indre er særdeles forfaldendt, og der forestår et omfattende restaurerings-
arbejde før bussen fremstår i køreklar stand.
Al træværk i etageadskillelsen er rådnet bort og skal
genetableres.
Samtidig skal sæder og bænke også genetableres.
Den fem-cylindrede
Gardner-motor trænger også til en
kærlig hånd.
Men det mekaniske har det meget bedre end de mere forgængelige dele.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på et totalarrangement.